Respektujeme Vaše soukromí, proto nakládáme s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou. Nerozesíláme obchodní sdělení ani nevedeme žádné databáze s osobními údaji.

Jak s Vašimi údaji nakládáme

Vámi poskytnutý email a jméno při vyplnění formuláře slouží pouze pro odpověď, ev. následnou komunikaci. Při objednávce je nakládáno s údají nezbytnými pro vytvoření faktury, jako je celé jméno a adresa, popřípadě telefonní číslo či e-mail (zvláště při nákupu přes server Fler.cz). Tyto faktury musíme po zákonem stanovenou dobu archivovat.

Komu můžeme Vaše údaje poskytnout

Pokud si budete přát využít dopravy zboží na Vámi udanou adresu, poskytneme Vaše jméno, příjmení, adresu popřípadě telefonní číslo nebo email dopravci.

Zpracování údajů nám povoluje zákon, jelikož se jedná o oprávněný zájem.